Виктор Мари Гюго

Список книг автора Виктор Мари Гюго


  Девяносто третий год

  Виктор Мари Гюго

  «Девяносто третий год» – последний роман Виктора Гюго, рассказывающий о последних днях Великой французской революции. Май 1793 года. Монархия во Франции развалена как четверть года, провозглашена Первая республика, в стране царит гражданская война, у руля власти – Якобинская диктатура. Произведение повествует о противостоянии двух моделей общества, двух видений истории, двух систем ценностей. Маркиз де Лантенак воплощает старый режим, в то время как его племянник воплощает в себе модернизм и революционные идеалы республиканцев. audionautix.com Jason Shaw / The Voyage Jason Shaw / Go Not Gently Jason Shaw / Night Runner Jason Shaw / A Moment's Reflection © ИДДК

  Бюг-Жаргаль

  Виктор Мари Гюго

  Аудиостудия «Ардис» представляет сокращённый перевод первого романа Виктора Гюго «Бюг-Жаргаль», написанного в 1818 году, когда автору было 16 лет. События романа происходят в 1791 года во французской колонии Сан-Доминго. Сюда к своему дяде, богатому плантатору, приезжает молодой француз Леопольд д'Овернэ, чтобы жениться на своей кузине Мари. Но в день их бракосочетания рабы жгут усадьбы и плантации, повторяя странное имя «Бюг-Жаргаль». Колонисты, побросав имущество, спасаются бегством на кораблях. А Леопольд по приказу дяди отправляется подавлять восстание…

  Sefiller II. Cilt

  Виктор Мари Гюго

  Bir ülkede meydana gelen her türlü değişim, toplumu derinden etkiler ve her bireyin yaşamına ayrı ayrı nüfuz eder. Değişimin yankıları nüfuz ettiği her bireyde farklı bir karşılık bulur ve kimileri yücelip göklere taşınırken kimileri yeryüzünde insan eliyle inşa edilmiş cehennemlere mahkûmdur. Fransız Devrimi, işte tam da böyle köklü bir dönüşümün aracısıdır. Yeryüzü mahkûmlarının göklere ulaşabilmesi ise ancak kolayca göğe çıkmışların aşağı eğilerek yardım ellerini uzatmalarıyla mümkün olacaktır. Victor Hugo, Sefiller’de Fransız Devrimi’nin topluma yansıyan tüm etkilerini; gökyüzünü olduğu gibi yeryüzünü, çiçekli bahçelerini olduğu gibi yer altı çukurlarını, kendi idealinde geliştirdiği düzen ile birleştirerek gözler önüne serer. Ana karakteri Jean Valjean, bu yolculukta çamurlu çukurları da bulutların üzerindeki saadet tarhlarını da okur için tecrübe eder. Victor Hugo, iyiye ve doğruya yönelik atılan her adımın kişiyi gökyüzüne yaklaştıracağını ve kişi bu denli yaklaşmışken bir yardım elinin mutlaka kendisine uzatılacağını bilir. Jean Valjean’a uzatılan el, şimdi Sefiller’in satırlarında yüzünü göğe dönmüş olan okurlarına uzatılmaktadır. «İnsan ne kadar isteyebilirse o kadar yok etmek istiyorum insanoğlunun yazgısını; köleliği mahkûm ediyorum, yoksulluğu kovuyorum, bilgisizliği okutuyorum, hastalığı tedavi ediyorum, geceyi aydınlatıyorum ve kine, düşmanlığa düşmanım. İşte ne olduğum ve işte 'Sefiller'i niçin yazdığım. Düşünceme göre 'Sefiller' temelinde kardeşlik ve çatısında ilerleme olan bir kitaptan başka bir şey değildir. Şimdi yargılayın beni.» Victor Hugo

  Sefiller I. Cilt

  Виктор Мари Гюго

  Bir ülkede meydana gelen her türlü değişim, toplumu derinden etkiler ve her bireyin yaşamına ayrı ayrı nüfuz eder. Değişimin yankıları nüfuz ettiği her bireyde farklı bir karşılık bulur ve kimileri yücelip göklere taşınırken kimileri yeryüzünde insan eliyle inşa edilmiş cehennemlere mahkûmdur. Fransız Devrimi, işte tam da böyle köklü bir dönüşümün aracısıdır. Yeryüzü mahkûmlarının göklere ulaşabilmesi ise ancak kolayca göğe çıkmışların aşağı eğilerek yardım ellerini uzatmalarıyla mümkün olacaktır. Victor Hugo, Sefiller’de Fransız Devrimi’nin topluma yansıyan tüm etkilerini; gökyüzünü olduğu gibi yeryüzünü, çiçekli bahçelerini olduğu gibi yer altı çukurlarını, kendi idealinde geliştirdiği düzen ile birleştirerek gözler önüne serer. Ana karakteri Jean Valjean, bu yolculukta çamurlu çukurları da bulutların üzerindeki saadet tarhlarını da okur için tecrübe eder. Victor Hugo, iyiye ve doğruya yönelik atılan her adımın kişiyi gökyüzüne yaklaştıracağını ve kişi bu denli yaklaşmışken bir yardım elinin mutlaka kendisine uzatılacağını bilir. Jean Valjean’a uzatılan el, şimdi Sefiller’in satırlarında yüzünü göğe dönmüş olan okurlarına uzatılmaktadır. «İnsan ne kadar isteyebilirse o kadar yok etmek istiyorum insanoğlunun yazgısını; köleliği mahkûm ediyorum, yoksulluğu kovuyorum, bilgisizliği okutuyorum, hastalığı tedavi ediyorum, geceyi aydınlatıyorum ve kine, düşmanlığa düşmanım. İşte ne olduğum ve işte 'Sefiller'i niçin yazdığım. Düşünceme göre 'Sefiller' temelinde kardeşlik ve çatısında ilerleme olan bir kitaptan başka bir şey değildir. Şimdi yargılayın beni.» Victor Hugo

  Qavroş

  Виктор Мари Гюго

  Bu kitab Viktor Hüqonun “Səfillər” əsərinin mo­tiv­ləri əsasında hazırlanıb. Hüqonun əsərlərinə əlavələrin hazırlanmasına on doqquzuncu əsrin əvvəllərindən baş­lanılıb. İlk vaxtlar varlı ailələrin övladları üçün nəzərdə tutulan bu əlavələr, sonradan, iri həcmli kitabları almağa vəsaiti çatmayan xalq kütləsi arasında da geniş yayıldı. Ötən iki yüz ildə Hüqonun müxtəlif əsərlərinin yeniyetmələr üçün adaptasiya olunmuş əlavələri çap edildi. “Səfillər”in motivləri əsasında hazırlanmış “Qavroş” bütün dövrlərin ən çox oxunulan əlavə­lərindəndir. Rus kinomatoqrafları tərəfindən eyni adlı bədii və cizgi filmləri də çəkilib. Öz əsərlərində xalq arasından çıxan, hədsiz ağrı-acıya, haqsızlağa məruz qalan insanları canlandıran dahi Hüqonun möhtəşəm qəhrəmanlarından biri olan Qavroş, yaşadığı çətinliklərə baxmayaraq gülərüz, kobud olduğu qədər də bacarıqlı, fərasətli və cəsurdur. Paris küçələrində səfil həyat sürən bu on iki yaşlı oğlan 1832-ci ilə baş verən Paris iğtişaşlarında həlak olur.

  Doksan Üç

  Виктор Мари Гюго

  Romantizm akımının en önemli temsilcilerinden Victor Hugo’nun son romanı olan «Doksan Üç», Fransız İhtilali’ni izleyen yılların birer yansımasıdır. Romanda, dönemin siyasi ve sosyal çerçevesi, karakterlerin çatışmaları, toplumun içinde bulunduğu iç karışıklıkların yarattığı kaos ve acımasızlıklar ustaca ele alınmıştır. 1793’te Fransa’da gerçekleşen siyasi bölünme, bu bölünme içinde ayrı kutuplarda yer alan kralcılar ile cumhuriyetçilerin Saudraie Ormanı’ndaki savaşı ve sağlam bir tarihî arka plana dayanan iç içe geçmiş çok esaslı birkaç hikâye romanın temelini oluşturur. «Beni şerefli yapan bu kan, sizi alçak yaptı. İnsan ırkının kendine has özellikleri böyledir işte! Bana bunun sizin hatanız olmadığını söyleyeceksiniz. Benim de değil. Doğruya doğru! Soluduğumuz havaya bağlı bütün her şey. Böyle zamanlarda hiç kimse yaptıklarından sorumlu değildir. İhtilal, tüm insanlık için günah keçisidir çünkü sizin büyük suçlularınız en yüce masumlardır.»

  Девяносто третий год

  Виктор Мари Гюго

  Самый исторически достоверный и драматичный роман Гюго, словно наяву переносящий читателя то в буйный, кипучий революционный Париж, то в мятежную бретонскую Вандею, где роялистские партизаны-шуаны превратили каждый лес, лог и болото в смертельную ловушку для французских солдат. Именно в Вандее разворачивается захватывающая история принявшего командование над шуанами маркиза де Лантенака, его внука – офицера-республиканца, юного идеалиста Говэна – и наставника и практически отца осиротевшего юноши – фанатичного комиссара Симурдэна…

  Отверженные

  Виктор Мари Гюго

  «Отверженные» – роман-эпопея французского классика Виктора Гюго. Широко признан мировой литературной критикой и мировой общественностью апофеозом творчества писателя и одним из величайших романов XIX столетия. Впервые опубликован в 1862 году. Автор рисует длительный и нелёгкий жизненный путь бывшего каторжника Жана Вальжана (главного героя романа), его мировоззрение; перемены, произошедшие в его характере по ходу повествования; его стремление к исправлению прошлых ошибок, добру и самопожертвованию во имя свободы и счастья других. Жан Вальжан является одним из самых благородных и самоотверженных героев во французской литературе. Ему противопоставляется инспектор Жавер, олицетворяющий власть. Это человек жестокий и волевой, который не остановится ни перед чем, чтобы правосудие восторжествовало. Первина Наталья © ИДДК

  Собор Парижской Богоматери

  Виктор Мари Гюго

  Виктор Гюго – создатель романтической драмы, великолепный писатель, чьи произведения до сих пор увлекают читателей во всем мире. Романы Гюго отмечены богатством творческого воображения, сюжеты их обычно сложны, развязки эффектны, чувства героев сильны и трагичны. Обращаясь к национальной истории, автор создает убедительные картины прошлого и яркие, запоминающиеся характеры. Особенно это касается самого известного романа Виктора Гюго – «Собор Парижской Богоматери». Невозможно забыть гордую цыганку Эсмеральду, уродливого звонаря собора Нотр-Дам Квазимодо, блистательного и жестокосердного красавца Феба, терзаемого ревностью священника Фролло. Как невозможно забыть и французское Средневековье, воссозданное в романе с поразительной силой воображения! В настоящем издании текст сопровождается иллюстрациями французских художников XIX века.

  Девяносто третий год

  Виктор Мари Гюго

  Май 1793 года. Самый страшный год Французской революции. Год начала Вандейского мятежа против революционного правительства Франции. Жесточайшее противостояние сторонников и противников революционного движения. Сотни потерянных жизней по обе стороны баррикад. И постоянные попытки найти ответы на вопросы: Что важнее -политические убеждения или общечеловеческие ценности? И может ли свобода быть дороже человеческой жизни? Виктор Гюго написал «Девяносто третий» на острове Гернси в 1873 году. Эта историческая фреска стала его последним романом. Опубликованная годом спустя, книга сразу же имела огромный успех у публики. Не пропустите аудиоверсию этого увлекательного исторического романа. Исполняет: Александр Бордуков Перевод: В. Шишмарева ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ