Jan Sniadecki

Список книг автора Jan Sniadecki    O Koperniku

    Jan Sniadecki

    Żywot Piotra hrabi Zawadowskiego pierwszego ministra narodowego oświecenia w Cesarstwie Rossyyskiem

    Jan Sniadecki

    Полный вариант заголовка: «Żywot Piotra hrabi Zawadowskiego pierwszego ministra narodowego oświecenia w Cesarstwie Rossyyskiem : Czytany na posiedzeniu publiczném uniwersytetu Wileńskiego przy zamknięciu rocznego biegu nauk 30 czerwca roku 1813 v.s. / przez Jana Sniadeckiego».