Батулла Рабит

Список книг автора Батулла Рабит  Юл буенда зәңгәр чәчәе

  Батулла Рабит

  НӘрсӘ турында соҢ бу ӘсӘр? Олы мӘхӘббӘт турында дисӘҢ дӘ, ялгыш булмас; тӨрле маҖаралар, серле вакыйгалар турында дисӘҢ дӘ хата тҮгел. МиҺербансызлык турында дисӘҢ дӘ була; олы Җанлы, олы шӘхеслӘр турында дисӘҢ дӘ, ялгышмассыз. Кыскасы, бу китап юл буендагы зӘҢгӘр чӘчӘк ҺӘм аҢа булган тӨрле мӨнӘсӘбӘт турында… ягъни ҺӘр укучы бу кыйссадан ҮзенӘ нӘкъ кирӘклесен сайлап алыр дип ышана автор.

  Сөембикә

  Батулла Рабит

  Роман-кыйссаныҢ «нигез ташын» Казан ханлыгыныҢ соҢгы ханбикӘсе СӨембикӘнеҢ фаҖигале тормыш юлы ҺӘм ҮлеменӘ кагылышлы риваять-вакыйгалар тӘшкил итӘ. КаһарманнарныҢ гыйбрӘтле язмышы, яшӘҮ рӘвеше, хыял омтылышлары, автор фантазиясе белӘн баетылып, Казан ханлыгыныҢ, тӨзелҮдӘн алып, Явыз Иван тарафыннан ҖимерелҮенӘ кадӘрге чорны кҮзалларга мӨмкинлек бирӘ.