Гафури Мәҗит

Список книг автора Гафури Мәҗит    Тормыш баскычлары

    Гафури Мәҗит

    «Тормыш баскычлары» (1927) повестенда М.Гафури Беренче бӨтендӨнья сугышы ҺӘм 1917 елгы революция темаларына кабат ӘйлӘнеп кайта. Автор повестьныҢ тӨп герое ВахитныҢ характеры формалашуын, аныҢ хезмӘт иялӘре хокукы Өчен чын кӨрӘшче булып китҮен кҮрсӘтӘ.