Михайло Мондровський

Список книг автора Михайло Мондровський    Методичні рекомендації по застосуванню Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

    Михайло Мондровський

    Запропоновані методичні рекомендації дадуть ширше уявлення про зміст та порядок застосування положень Закону, в тому числі з врахуванням інших нормативно-правових актів, які регулюють орендні відносини. Зважаючи на те, що оренда отримала широке розповсюдження та вважається одним з ефективних способів організації бізнесу, методичні рекомендації стануть в нагоді з метою підвищення правових знань та для подальшого їх використання при реалізації своїх прав та обов’язків.