Журналы

Различные книги в жанре Журналы

Viden om vand

Группа авторов

Der er vand i alt! I verdensrummet, i menneskets hjerne, i planters celler, i gletschere pa Gronland, i videnskabshistorien og i religiose myter. Vand spiller en afgorende rolle for vejret, for landskabets former, for vores velbefindende og for selve livets opstaen. Derfor er vand ogsa et oplagt tema for en bog, der pa tvAers af fagene beskriver naturvidenskabelige emner.Bogen er opbygget efter storrelse, startende med det mindste – atomer og molekyler – og sluttende med det storste af alt – verdensrummet. Pa den made bevAeger vi os gennem naturvidenskaberne fra fysik og kemi, biologi og medicin, geologi, geofysik og okologi til astronomi. Et indledende kapitel om beskrivelser af vand gennem historien og et afsluttende om vands centrale rolle i myter og religion sAetter emnet i perspektiv.Bogen lAegger stor vAegt pa tvAerfaglighed, aktuelle problemstillinger og oplevelsesorienteret levendegorelse af naturvidenskab. Den kan derfor pirre elevernes nysgerrighed og fremme deres interesse for de naturvidenskabelige fag. Viden om vand er direkte montet pa undervisningen i gymnasiet, pa hf og htx sammen med den tilhorende hjemmeside http://www.vand.au.dk/. Pa hjemmesiden findes en lang rAekke udfordrende eksperimenter og forsog, som kan hjAelpe til en bedre forstaelse af stoffet i bogen, samt links til relevante arrangementer, udstillinger og hjemmesider om vand.Bogen er udarbejdet, sa den tilfredsstiller kravene til det sakaldte naturvidenskabelige grundforlob, som alle 1. g'ere skal igennem i lobet af det forste halve ar. Derudover kan bogen naturligvis anvendes pa savel C-niveauerne i de respektive fag som pa valgfag, da mange af bogens temaer griber langt ind i fagenes kernestof. Bogen, der er rigt illustreret med bade tegninger, fotos og figurer, er resultatet af et tAet samarbejde mellem gymnasielAerere pa Risskov Amtsgymnasium og forskere ved Aarhus Universitet.

Tal

Henrik Kragh Sorensen

Viden

Kristian Hvidtfelt Nielsen

De fleste af os ved godt, hvordan vi cykler, men mister hurtigt grebet, hvis vi skal forklare, hvad hAender og fodder har styr pa. Sadan er det med viden. Meget af det, vi ved, kan vi fint sAette ord pa, men der er mindst lige sa meget, vi ikke kan finde ud af at sige. Og hvad med det, vi ikke ved noget om eller ikke ved, at vi ikke ved? For slet ikke at nAevne alt det, vi ikke ma vide? Heldigvis kan Kristian Hvidtfelt Nielsen, vidende videnskabshistoriker ved Aarhus Universitet, gore os klogere pa alt det, der er vAerd at vide. Bare ikke lige, hvordan vi cykler.

Den uendelige have

Rasmus EjrnAes

Feeling Bipolar

Jack Larson

My bipolar brethren: Communicating the feeling of bipolar to our loved ones is impossible. They can't walk in our shoes. They don't «get» us. But for the sake of our mental health, we need them to better symphathize with us. Talking only get us so far! I use painting, prose and poetry to express my moods. When the three are experienced together, compassion follows. They «feel» me. My process has had a profound impact on my relationships with loved ones and myself! Since we're kindred spirits, I want to share it with you. The doctors have a prescription pad and a couch. I'm hawking paint brushes in their lobby!!! Art is the conversation. Herein are many examples. Let's go!!! Jack

Смена 05-2021

Редакция журнала Смена

ЖУРНАЛ «СМЕНА» издается с января 1924 года. На протяжении своей более чем 80-летней истории всегда публиковал журналистские материалы аналитического, полемического и разъясняющего характера, а также востребованные широкой публикой литературные произведения.И сегодня на страницах издания – исторические очерки, статьи о великих художниках и судьбах их творений, эссе о выдающихся ученых, деятелях культуры и искусства Светланы Бестужевой-Лады, Евгении Гордиенко, Дениса Логинова, Ольги Займенцовой, Ирины Опимах, Виктора Омельченко; материалы просветительского характера Евгении Белогорцевой, Евгения Гика, Алексея Кузнецова, Сергея Манукова, Екатерины Постниковой, Татьяны Харламовой… В литературном разделе представлены классические зарубежные и отечественные детективы, малоизвестная проза классиков русской литературы, рассказы и стихи талантливых современных авторов. Сохраняя славные традиции, «Смена» с успехом продолжает «открывать» новые имена молодых прозаиков, поэтов и художников. «Смена» ориентирована на людей, которые выбирают журнал как источник интеллектуального чтения.

Evolution, Eugenik und Transhumanismus

Eric Markhoff

In der fast 4 Milliarden Jahre alten Geschichte des Lebens auf der Erde waren die Mechanismen der Evolution an natürliche Selektion und an organisches Leben gebunden. Mit der Schaffung künstlicher Intelligenz könnten die Menschen die natürliche Selektion tatsächlich durch intelligentes Design ersetzen.
Der sich anbahnende Transhumanismus, das erneut erwachende Monster der Eugenik und die Gestaltung der Schnittstelle zwischen Menschen- und Maschinenwelt darf nicht den Allmachtsphantasien weniger Superreicher und Mächtiger überlassen werden.

Der Pestizid-Ausstieg

Kira Deltenre

"Pestizide sind genauso unverzichtbar und ungefährlich wie AKWs. Ohne sie können wir nicht leben!"
Wir brauchen Pestizide, weil die Natur gefährlich sei? Projektion, Affinität, Strategie – der bekennend verantwortungslosen Giftchemie?
Ein Paradigmenwechsel ist überfällig: Pestizide verfügen über keine Existenzberechtigung, ihre Notwendigkeit und ihr Nutzen sind nicht nachweisbar: Die wissenschaftlichen Beweise für ihre angeblichen Ertragssteigerungen sind fehlerhaft, oder normalerweise … fehlend.
Die Chemieindustrie missbraucht die Nahrungsproduktion als Anreicherungssubstrat für ihre überflüssigen Toxine, sie ist eine subventionierte, giftige Investmentblase. Ein Gefährdungsbusiness, dem wir ohnmächtig ausgeliefert sind, das Bravourstück eines Brainwash?
Der missing link, um eine angekündigte furchtbare Zukunft in eine fruchtbare umzuwandeln, ist eine unterbeachtete Ressource: Der Wissenstransfer der Fachpublikationen.
Wissenschaftliche Beweisführungen sind nerdy? Der wissenschaftliche Enthüllungstriller ist bekömmlich serviert und leicht verständlich. Aber schwer verdaubar, das Opfer ist ja der Leser selber… Mit happy-end-Option.