Compliance w przedsiębiorstwie. Bartosz Makowicz

Юриспруденция, право. Finanse i inwestycje

Скачать книгу
Читать онлайн

Compliance w przedsiębiorstwie


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-3076-3

Автор произведения Bartosz Makowicz

Жанр Юриспруденция, право

Серия Finanse i inwestycje

Издательство OSDW Azymut