Compliance w biurze rachunkowym - procedury, instrukcje, formularze. Edyta Zaniewicz

Юриспруденция, право. Poradniki LEX

Скачать книгу
Читать онлайн

Compliance w biurze rachunkowym - procedury, instrukcje, formularze


Год выпуска 0

isbn 978-83-8187-925-5

Автор произведения Edyta Zaniewicz

Жанр Юриспруденция, право

Серия Poradniki LEX

Издательство OSDW Azymut