Instytucja przepadku w polskim prawie karnym. Jerzy Lachowski

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Instytucja przepadku w polskim prawie karnym


Год выпуска 0

isbn 978-83-8187-671-1

Автор произведения Jerzy Lachowski

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut