Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Dariusz Świecki

Юриспруденция, право. Metodyki

Скачать книгу
Читать онлайн

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych


Год выпуска 0

isbn 978-83-8223-251-6

Автор произведения Dariusz Świecki

Жанр Юриспруденция, право

Серия Metodyki

Издательство OSDW Azymut