Krawiec, książę i chłopaki z brązu. Fantazmat homoseksualny w powojennym kinie czechosłowackim. Karol Szymański

Философия. HORYZONTY KINA

Скачать книгу
Читать онлайн

Krawiec, książę i chłopaki z brązu. Fantazmat homoseksualny w powojennym kinie czechosłowackim


Год выпуска 0

isbn 9788324264612

Автор произведения Karol Szymański

Жанр Философия

Серия HORYZONTY KINA

Издательство PDW