Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Dariusz Świecki

. Metodyki

Скачать книгу
Читать онлайн

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych


Год выпуска 0

isbn 978-83-8328-129-2

Автор произведения Dariusz Świecki

Жанр

Серия Metodyki

Издательство OSDW Azymut