Tap-tapmaca. Народное творчество

. Folklor

Скачать книгу
Читать онлайн

Tap-tapmaca


Год выпуска 0

isbn 9789952240733 

Автор произведения Народное творчество

Жанр

Серия Folklor

Издательство Altun Kitab


Məktəbyaşlı uşaqlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan “Altun Kitab”ın bu nəşrində şifahi xalq ədəbiyyat nümunəsi olan tapmacalar oxuculara təqdim edilmişdir.