Al yelkənlər. Александр Грин

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Al yelkənlər


Год выпуска 0

isbn 9789952242782 

Автор произведения Александр Грин

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Məşhur yazıçı Aleksandr Qrinin şah əsəri sayılan “Al yelkənlər” əsərində müəllif insanları başqaları üçün möcüzələr yaratmağa çağırır.