Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Instytucja listu żelaznego w polskim postępowaniu karnym


Год выпуска 0

isbn 978-83-8286-599-8

Автор произведения Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut