Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.. Emil W. Pływaczewski

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.


Год выпуска 0

isbn 978-83-8286-564-6

Автор произведения Emil W. Pływaczewski

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut