Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa. Emil Pływaczewski

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa


Год выпуска 0

isbn 978-83-8286-073-3

Автор произведения Emil Pływaczewski

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut