Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji. Piotr Łukowski

Юриспруденция, право. Akademicka. Prawo

Скачать книгу
Читать онлайн

Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji


Год выпуска 0

isbn 978-83-8286-094-8

Автор произведения Piotr Łukowski

Жанр Юриспруденция, право

Серия Akademicka. Prawo

Издательство OSDW Azymut