Добрий Бог. Оповідання. Валер’ян Підмогильний

Зарубежная классика. Рідне

Скачать книгу
Читать онлайн

Добрий Бог. Оповідання


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Валер’ян Підмогильний

Жанр Зарубежная классика

Серия Рідне

Издательство OMIKO


Валер’ян Підмогильний (1901–1937) тонко та глибоко відчував контрасти довкола й доносив їх до читача. Проблема одвічності та незалежності від волі людини життя на землі глибоко трактується в оповіданні «В епідемічному бараці». Теми голоду 1921–1923 років письменник торкається у творі, – який вважав одним зі своїх найкращих, – «Син». Герої Підмогильного занурені в «межову ситуацію» або наближені до неї, перебувають у складних суспільних обставинах. Митець зважає на психологічні аспекти людського буття, занурюється в підсвідомі стимули вчинків своїх персонажів.