Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym. Olga M. Piaskowska

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym


Год выпуска 0

isbn 978-83-8246-960-8

Автор произведения Olga M. Piaskowska

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut