Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II. Wojciech Morawski

Юриспруденция, право. Księgi Jubileuszowe

Скачать книгу
Читать онлайн

Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II


Год выпуска 0

isbn 978-83-8160-869-5

Автор произведения Wojciech Morawski

Жанр Юриспруденция, право

Серия Księgi Jubileuszowe

Издательство OSDW Azymut