Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej. Zbigniew Kmieciak

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej


Год выпуска 0

isbn 978-83-8160-755-1

Автор произведения Zbigniew Kmieciak

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut