Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz. Adrianna Jasińska-Cichoń

Юриспруденция, право. Praktyczne komentarze LEX

Скачать книгу
Читать онлайн

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-2398-7

Автор произведения Adrianna Jasińska-Cichoń

Жанр Юриспруденция, право

Серия Praktyczne komentarze LEX

Издательство OSDW Azymut