Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową. Andrzej Melezini

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-5291-8

Автор произведения Andrzej Melezini

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut