E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny.

.

Скачать книгу
Читать онлайн

E-biznes w wymiarze globalnym i lokalnym. Analiza i próba oceny


Год выпуска 0

isbn 978-83-7525-880-6

Автор произведения

Жанр

Серия

Издательство