Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Anna Tarwacka

Юриспруденция, право. Księgi Jubileuszowe

Скачать книгу
Читать онлайн

Tempora mutantur cum legibus. Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Год выпуска 0

isbn 978-83-8187-245-4

Автор произведения Anna Tarwacka

Жанр Юриспруденция, право

Серия Księgi Jubileuszowe

Издательство OSDW Azymut