Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Anna Tarwacka

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Год выпуска 0

isbn 978-83-8092-038-5

Автор произведения Anna Tarwacka

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut