Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок ХVІ ст. – початок ХХ ст.). Леонтій Войтович

Исторические приключения. Історія війн і військового мистецтва

Скачать книгу
Читать онлайн

Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок ХVІ ст. – початок ХХ ст.)


Год выпуска 2018

isbn 978-966-03-7955-8, 978-966-03-8350-0

Автор произведения Леонтій Войтович

Жанр Исторические приключения

Серия Історія війн і військового мистецтва

Издательство Фолио


Військова справа охоплює всі сторони існування і розвитку будь-якого суспільства, а також стосунки між його членами. Виробнича культура, розвиток і прогрес технології, налагодження виробництва і поява нових технічних засобів завжди пов’язані з війною. Таким чином, можна стверджувати, що військова історія фактично є найбільш повною історією людського суспільства, яка охоплює всі сторони його буття. Другий том нашого видання присвячений історії війн і військового мистецтва від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій (початок XVI cт. – початок ХХ ст.). Основна увага приділена подіям і особистостям, які мали вплив на розвиток і еволюцію військової справи в Європі. Вперше розкрита участь і роль українців у війнах цього періоду. Праця розрахована як на спеціалістів, так і на широкий загал, всіх, хто цікавиться військовою історією.