Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Gertruda Krystyna Świderska

Юриспруденция, право. Monografie

Скачать книгу
Читать онлайн

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości


Год выпуска 0

isbn 978-83-8286-458-8

Автор произведения Gertruda Krystyna Świderska

Жанр Юриспруденция, право

Серия Monografie

Издательство OSDW Azymut