Запад против социалистической Албании. Perëndimi është kundër Shqipërisë socialiste. Восстанавливая истину. Rivendosja e së vërtetës. Андрей Тихомиров

Справочники.

Скачать книгу
Читать онлайн

Запад против социалистической Албании. Perëndimi është kundër Shqipërisë socialiste. Восстанавливая истину. Rivendosja e së vërtetës


Год выпуска 0

isbn 9785005630698

Автор произведения Андрей Тихомиров

Жанр Справочники

Серия

Издательство Издательские решения


Западные страны всячески препятствовали развитию социализма в Албании. Они стремились превратить Албанию в сырьевой придаток Запада. На русском и албанском языках. Vendet perëndimore penguan fort zhvillimin e socializmit në Shqipëri. Ata kërkonin ta kthenin Shqipërinë në një shtojcë të lëndës së parë të Perëndimit. Në rusisht dhe shqip.