Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa. Aleksandra Kaczmarek

Публицистика: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa


Год выпуска 0

isbn 978-83-8263-013-8

Автор произведения Aleksandra Kaczmarek

Жанр Публицистика: прочее

Серия

Издательство OSDW Azymut