Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego. Zbigniew Kmieciak

Юриспруденция, право. Księgi Jubileuszowe

Скачать книгу
Читать онлайн

Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego


Год выпуска 0

isbn 978-83-8124-760-3

Автор произведения Zbigniew Kmieciak

Жанр Юриспруденция, право

Серия Księgi Jubileuszowe

Издательство OSDW Azymut