Franciszek Longchamps de Bérier. Pisma wybrane z lat 1934-1970. Wybór i wstęp Zbigniew Kmieciak. Zbigniew Kmieciak

Юриспруденция, право. Księgi Jubileuszowe

Скачать книгу
Читать онлайн

Franciszek Longchamps de Bérier. Pisma wybrane z lat 1934-1970. Wybór i wstęp Zbigniew Kmieciak


Год выпуска 0

isbn 978-83-8160-795-7

Автор произведения Zbigniew Kmieciak

Жанр Юриспруденция, право

Серия Księgi Jubileuszowe

Издательство OSDW Azymut