Готово сердце мое, Боже. Беседы о псалмах. протоиерей Георгий Бреев

Читать онлайн.
Название Готово сердце мое, Боже. Беседы о псалмах
Автор произведения протоиерей Георгий Бреев
Жанр Религиозные тексты
Серия
Издательство Религиозные тексты
Год выпуска 2021
isbn 978-5-907307-98-8Скачать книгу

10: 30

      33

      Ин. 12: 50

      34

      1 Кор. 13: 12

      35

      Пс. 23: 1

      36

      См.: Ин. 19: 10–11

      37

      См.: Мк. 13: 31

      38

      См.: Рим. 9: 20–21

      39

      См.: Исх. 18: 21–22

      40

      Пс. 110: 10

      41

      Ин. 3: 12

      42

      См.: Мф. 12: 43–45

      43

      2 Цар. 12: 10

      44

      См.: Пс. 19: 8

      45

      Ин. 11: 41–42

      46

      Мф. 6: 33

      47

      См.: Ис. 64: 6

      48

      См.: Мф. 5: 6

      49

      Мф. 7: 13

      50

      Ис. 66: 1–2

      51

      Мк. 12: 44

      52

      Пс. 50: 19

      53

      См.: Мф. 19: 16–17

      54

      Мф. 6: 22–23

      55

      Быт. 4: 6–7

      56

      Мф. 7: 23

      57

      См.: Ин. 14: 6

      58

      Мф. 21: 13; Ис. 56: 7

      59

      См.: Мф. 7: 14

      60

      См.: Кол. 1: 27

      61

      См.: Быт. 1: 18

      62

      Пс. 102: 8–9

      63

      Лк. 18: 13

      64

      2 Кор. 12: 9

      65

      Мф. 27: 46

      66

      Мф. 15: 30

      67

      Ин. 11: 25

      68

      Ин. 6: 40

      69

      2 Цар. 16: 23

      70

      2 Цар. 17: 23

/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/2wBDAAQDAwMDAgQDAwMEBAQFBgoGBgUFBgwICQcKDgwPDg4MDQ0PERYTDxAVEQ0NExoTFRcYGRkZDxIbHRsYHRYYGRj/2wBDAQQEBAYFBgsGBgsYEA0QGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBgYGBj/wgARCAiABdwDAREAAhEBAxEB/8QAHAABAAIDAQEBAAAAAAAAAAAAAAYHAQQFAwII/8QAGgEBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAEDBAUCBv/aAAwDAQACEAMQAAAB5PJ5YAQpAAAAUhQACFAAICkKQFICkABQAAQAoBCgAEBQACApAUhSFICggBQQpCgEKAACApAAACkKAAQoABAUgAKQFIACgAAgAKAAACAAoIUAAAEABQCAAFABAUAgBSAAFICkAKCApACkAKQAApAAAAACkBSFABAACkAAKCFIUgKQpCkKQAAFIUAAAgKQAAAFIUhQQFIUhSAFIAAUgAAAABSAFBAAUgAABSApCkBQQAoABAUgABSFIAUAgBQQFBCkAAAAKQAoIAAAUgAAKQAoBCkAAKQAAoIUhQQAAAoBAAUEKCAFICgEAKCAoIUgAAABSAFBAAACkAABSAAoBAAUgKCFIAACgAEAKCFIUgKCFIUEABQCAoICgAEKQFAICghSAAoICkAAAAAKAAAQApCggAAAAAABQQApAAAAUgAKAQFBAUAEBSAoBACkBSAFBAUEAABSAFAIAUgKQAAoBCghSFBCgEAAABSFABACkAAKQFIAACkBSAoICkKCAFBCkABSAFBCgAEKQAAAFIAUEAAAAAAKQFAAAIAUgABSApAAAUhQQFBAUhQQAFIAACkAKACAoICkBSFBCkABSApCkAABSAAoICkAAKQAAAFIAUEAAKQpCkABSAAAAAAFICkBSAoICkBSFICggABSAFIUgABQACFIAAUgAAAKQAoIAAUhSFIAAAACkABQACAApACggKQAFBAUgAKCAApACkBSApAUgKQpAAACghSAAoIAUgKQFAICkABQCAAAAAAFIAUhQQAAFBAUhQQAApCkKQFICkBSFIAAACkBQQFBAAAUEKAQFIAAUhQQFIAAAAUgAAABSAAAFBAAAUgAKCAFAAICkAKAQAFBAUAAEBSFBCkAAKAQpAAAUgAAKAAQAAoBAUAgKCAAAAFBAAUAEBSAFAICkKCAoAIUEKQFIUgABSAAFIAUAgKCFBAUgAAABQAQAFIUAgAAABQCAoIAUgKAAQFBCgEBSAAFICkBSAoBAAAACgEAAKACAAoBCggAABQCApAACgEAKQApACgAgKCFAICkBSApAAAACgAEAAAAKQpCkAAAAABQQAoICkAAAKQoIUAgAABSFICggKQFIAAUgAABQQpCkABQCFBAUgAKQoIAAAAACggABSAAAAFBAUEAAAKQAApAUgKQAApAAAAAAAACkBQQAoBCkABQQAAFIACgEKQAApAUhQQpAAAUhSAFBAAAUEKQpAAUAEBQQoIAUEBQCFIACkKQAFIAAACggBSFIAAUgKQoIUgAAKQpACggAAKCFIUgABQQpAAAAUEAKQpCkKQApAAAUgBSApCgAEAKCAAoBAAUAEKAACAFICgAgAAKAQFAICkAAKCAoBCkAKQAFIAAACkBSAoAIAUEABQCAAoAIUAAEAKQAoBACkBQCAAFIAAUgKCAoIACkAKQpACgAgBQCFIACkBSAApAAUAgKQFIUhQCAoIUgBQCAAoBAAUgKQApAAAUhSAoICkKAACAAoICggBSApAAUgAKACFICkKAAQFBCkAKAQAoIAAAUEBSAoIAUgKCApACgEKQpACggAAAABQQAAApCgEBSFIUgBQAQAFAIACkAAAAAAKQAoIUhSAApACgEKCAoBAAAAAAAUgAABSFIUgKQoBACgAgAKAQAFABACgAgAKQApACkKAQAFBCkAAKACAAApAAUgKCAFAIACgEAKQAFICgAAEBQQAFAIACkBQQoICkBQCAFAAICgAhQQAAFIACghQQAoBAAUAEBSAApACgAAAEAABQCAoBAUAgAAABQQpAUgBSFBACgAEKAQpCgEAAKQFBCggKCAAAoBAAAAUgKQFBAACgEBSApAAAUAgKQFIAUAhSFAAIUEBSFABCkBSFAIUEBQQAAFABAAAUAgKQoIUgAAdP3753jx0vfvmePGAAABQQFIUgKQFIACggKQoBAAUEAKAQAAoAIUAgBQQAAAAFIAUAgKQFAIUhSAAAAAAAFABAUEAKAQFIUAhSFAIAUAhQQFBCkKAQAoICkAABSFIAUhSFIUgAWRt7WvPPfy5aj0dL4gBSAFBAUhSAoIUhSAAAAApCgEKQApAUgKQFAAIUgKQpAUAgAAKQAAAAAAFIUgABQAAACFAIUEKQpAAAAAUhWS19zc3ffqP4sUiy5eX48VZpak02M9ibWzEsOHu5MlSaOnpefMrz5pZnzecml5lc6ur1/fuzdva84+q8ohevgi2HDZO3teldD16hWvgi+HF1cnu2t3cg2trxrFitve3Yjr4IDr69k7e1I8mSMYsXS9e6o0tOY7GeyNrZiGHD3smSp9LT8ZLa3d3XnnQ8+eZ48wXW17U3dvbvqpdLSsnb2ut7yVJpaWtIgAAAAKQAoIAUgAAABSAAApCgEAAKQoBAACghQQAoIAACkAAKQAAAAApACgAAAEABSApCkKQAApACkAKsba2ex791Do6dzdDdi+HFAdbX7Hv3evS6H5y5PLvDo9CH4MMI19f9B9TpUFzOdoefN/dLo1Vp6fCxeJLmy97J797YTr4C7vq2Tt7VE87n9f37vTo7/wCeuXzvGS/On0Kd0dLZerk392nNDSjePFMs+awtrZo3m6EizZY3hxdT36v3p9H83cnmXZ0d+L4cNd6utcO9u8LHjg2tr9H174ePHYW1s9L16q/T1bn6O9p+PNQaOkAAAAFICkAAKAACFIUEABQQFBCgEKCFIUAgBSFABAAUhQAQpAUgBSAoABAUgAKCFIUhQQFBCkAKQoABCkBSAAFWNtbPY9+6h0tO5t/di+DFAdfX7Pv3evS6FM8/Stve3KZ0NH1Lt6O/+cOTzBdHQ3uBix1tq6os/b2ve2qdLUVZ23tdb37pvR0vqP0j1+nRPN0OFix350+hVGlqSHLllubLWGnqxvFimWxmtDc3IrhwwDV1uN48dT16v3p9GlOfo25vblO6OlH8WO4d7d2LdHzKk0dIWFtbHS9e9CeR2veSoNHSACggAKQAAFIUgKCApAUEAAAAABSFICgEAAAKACAAFBCkKQAAoAIUEKAQAoBAAAAUgBQACFBAUEBSAoIAAsbb2ex791Do6dzb+9F8OGA62v2Mnu9ul0KV5+jxsePU8zp+/V/dPo/nbl83XkvLob8F18EH1tdVn7e1sW1Rpaip7sbEy2M9Ic7Q27f0P1en+e+XzdHz5vvpdDhePFTaOnd3Q3qw1NWN4cUy2M1hbWzSHN0OpkycbHj6nv1fvT6NJc/R42PxqefKrh3t3hYscI18HpXO8ebC2tmabGesNPU6Xv3JsuWoNHSCggKQFBAUgKAQAAFIACkAAKCAAAApCkKQAAAoBAAAACggAAKCAFICkKQAFIAAAAUhQACAAAApCggBSABktze3ej79Uxz9G7ejv8DFiqrS1JhsZ7f3tyjedocLFjUi0Nzb2PVj2LHONjPSvP0fKT1tt/e3Pa2ndDS15Pe26+hvQfXwdrJk1pK009Tf9+r06O/W2prRDBhvLo79fautA9bXsnc2prnz1pqas32NilefoSzPmuXf3aN52jwMWJXut1dDe5vnzG8OLr5PdW6WpbO7udfJ7pPn6Fl7e3IcuSlefo+MikKQAApAAAAAUhSAoIUhQQAoAIAUgKQoBCkAAKCAAAAAFAIAUAgAAAKCAFIACkABSAoBAAAACghQQpCggDf9+hqefO369I0PPnbt9PV8pNXzFAdH1697eR48YEfVbt9K0/Hn4oZjr5Pev5nP8+R7W7NvmnjJtX18Jpybvr19QMGjPO1b6r5pqeYr7Nz16CPGTWk3/XpW