Een Toernooi Van Ridders . Морган Райс

Читать онлайн.
Название Een Toernooi Van Ridders
Автор произведения Морган Райс
Жанр Героическая фантастика
Серия De Tovenaarsring
Издательство Героическая фантастика
Год выпуска 0
isbn 9781632917041Скачать книгу

      

      E e n t o e r n o o i v a n r I d d e r s

      (Boek #16 in de tovenaarsring)

      Morgan Rice

      Over Morgan Rice

      Morgan Rice is de #1 bestseller en USA Today bestseller auteur van de epische fantasie serie DE TOVENAARSRING, bestaande uit zeventien boeken: van de #1 bestseller serie DE VAMPIERVERSLAGEN, bestaande uit elf boeken (en nog meer onderweg); van de #1 bestseller serie DE OVERLEVINGSTRILOGIE, een post-apocalyptische thriller bestaande uit twee boeken (en nog meer onderweg); en van de nieuwe epische fantasie serie KONINGEN EN TOVENAARS, bestaande uit zes boeken. Morgan’s boeken zijn beschikbaar in audio en gedrukte edities en vertalingen zijn beschikbaar in ruim 25 talen.

      Morgan hoort graag van u, dus ga naar www.morganricebooks.com en schrijf je in voor de e-mail lijst, ontvang een gratis boek, ontvang gratis weggevers, download de gratis app, ontvang het laatste exclusieve nieuws, connect op Facebook en Twitter en hou contact!

      Morgan Rice in de pers

      “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.”

      Books and Movie Reviews, Roberto Mattos

      “[Een] vermakelijk epische fantasie.”

      Kirkus Reviews

      “Het begin van opmerkelijke dingen zijn aanwezig.”

      San Francisco Boek Review

      “Vol met actie …. Rice's schrijven is solide en de stelling intrigerend.”

      Publishers Weekly

      “Een levendige fantasie ….Het begin van wat een episch jong volwassen serie belooft.”

      Midwest Book Review

      Boeken door Morgan Rice

      KONINGEN EN TOVENAARS

      DE OPKOMST VAN DE DRAKEN (Boek #1)

      DE OPKOMST VAN DE HELDHAFTIGE (Boek #2)

      DE ZWAARTE VAN EER (Boek #3)

      EEN SMIDSVUUR VAN MOED (Boek #4)

      EEN RIJK VAN SCHADUWEN (Boek #5)

      NACHT VAN DE DAPPEREN (Boek #6)

      DE TOVENAARSRING

      EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (Boek #1)

      EEN MARS VAN KONINGEN (Boek #2)

      EEN LOT VAN DRAKEN (Boek #3)

      EEN SCHREEUW VAN EER (Boek #4)

      EEN GELOFTE VAN GLORIE (Boek #5)

      EEN AANVAL VAN MOED (Boek #6)

      EEN RITE VAN ZWAARDEN (Boek #7)

      EEN GIFT VAN WAPENS (Boek #8)

      EEN HEMEL VAN SPREUKEN (Boek #9)

      EEN ZEE VAN SCHILDEN (Boek #10)

      EEN BEWIND VAN STAAL (Boek #11)

      EEN LAND VAN VUUR (Boek #12)

      EEN HEERSCHAPPIJ VAN KONINGINNEN (Boek #13)

      EEN EED VAN BROEDERS (Boek #14)

      EEN DROOM VAN STERVELINGEN (Boek #15)

      EEN TOERNOOI VAN RIDDERS (Boek #16)

      DE GAVE VAN STRIJD (Boek #17)

      DE OVERLEVINGSTRILOGIE

      ARENA EEN: SLAVENDRIJVERS (Boek #1)

      ARENA TWEE (Boek #2)

      DE VAMPIERVERSLAGEN

      VERANDERD (Boek #1)

      GELIEFD (Boek #2)

      VERRADEN (Boek #3)

      VOORBESTEMD (Boek #4)

      BEGEERD (Boek #5)

      VERLOOFD (Boek #6)

      BELOOFD (Boek #7)

      GEVONDEN (Boek #8)

      HERREZEN (Boek #9)

      HUNKEREND (Boek #10)

      LOT (Boek #11)

img1.jpg img2.jpg

      Luister naar DE TOVENAARSRING serie in audio boek format!

      Copyright © 2014 by Morgan Rice

      All rights reserved. Except as permitted under the U.S. Copyright Act of 1976, niets van deze uitgave mag worden gereproduceerd, gedistribueerd of doorgegeven in enige vorm of via enige middelen, of in een database systeem opgeslagen worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

      Dit e-book is alleen voor uw persoonlijk genot bedoeld. Dit e-book mag niet doorverkocht of aan anderen weggegeven worden. Als u dit boek met anderen wilt delen, koopt u dan een extra kopie voor iedere ontvanger. Als u dit e-book leest en u heeft het niet gekocht, of het is niet voor uw gebruik gekocht, geeft u het dan terug en koop uw eigen kopie. Dank u dat u het harde werk van de auteur respecteert.

      Deze roman is fictie. Namen, karakters, zaken, ondernemingen, plaatsen, gebeurtenissen en voorvallen zijn ofwel het product van de verbeelding van de auteur ofwel fictief gebruikt. Enige overeenkomsten met bestaande personen, levend of dood, berusten geheel op toeval.

      Jacket image Copyright Isoga, used under license from Shutterstock.com.

img3.jpg

      INHOUD

       HOOFDSTUK ÉÉN

       HOOFDSTUK TWEE

       HOOFDSTUK DRIE

       HOOFDSTUK VIER

       HOOFDSTUK VIJF

       HOOFDSTUK ZES

       HOOFDSTUK ZEVEN

       HOOFDSTUK ACHT

       HOOFDSTUK NEGEN

       HOOFDSTUK TIEN

       HOOFDSTUK ELF

       HOOFDSTUK TWAALF

       HOOFDSTUK DERTIEN

       HOOFDSTUK VEERTIEN

       HOOFDSTUK