Vítěz, Poraženec, Syn . Морган Райс

Читать онлайн.
Название Vítěz, Poraženec, Syn
Автор произведения Морган Райс
Жанр Героическая фантастика
Серия Koruny A Slávy
Издательство Героическая фантастика
Год выпуска 0
isbn 9781640299078Скачать книгу

si prosím další kopie. Pokud čtete tuto knihu, ale nezakoupili jste si ji, nebo nebyla zakoupena pouze pro Vaše použití, vraťte ji prosím a pořiďte si svou vlastní kopii. Děkujeme, že respektujete usilovnou práci, kterou autorka na vznik tohoto titulu musela vynaložit. Obsah této knihy je fiktivní. Jména, osobnostní charakteristiky, organizace, místa, události a konflikty jsou beze zbytku produktem autorčiny představivosti, nebo je jejich použití fiktivní. Jakákoliv podobnost se skutečnými osobami, ať již živými nebo mrtvými, je čistě náhodná.

      Obálka Captblack76, použito v licenci Shutterstock.com.

      OBSAH

       KAPITOLA PRVNÍ

       KAPITOLA DRUHÁ

      KAPITOLA TŘETÍ

       KAPITOLA ČTVRTÁ

       KAPITOLA PÁTÁ

       KAPITOLA ŠESTÁ

       KAPITOLA SEDMÁ

      KAPITOLA OSMÁ

       KAPITOLA DEVÁTÁ

       KAPITOLA DESÁTÁ

       KAPITOLA JEDENÁCTÁ

       KAPITOLA DVANÁCTÁ

       KAPITOLA TŘINÁCTÁ

       KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

       KAPITOLA PATNÁCTÁ

       KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

       KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

       KAPITOLA OSMNÁCTÁ

       KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

       KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

       KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ

      KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ

       KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ

       KAPITOLA TŘICÁTÁ

       KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ

       KAPITOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ

      KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ

       KAPITOLA TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

       KAPITOLA TŘICÁTÁ PÁTÁ

       KAPITOLA TŘICÁTÁ ŠESTÁ

       EPILOG

      KAPITOLA PRVNÍ

      Thanos se přikrčil a šíp neškodně proletěl kolem. Slyšel ho, jak se odrazil od kamenné stěny jednoho z haylonských domů. Spěchal ulicemi zpět, dorazil na křižovatku a prudce se obrátil. V ruce svíral meč.

      Z jedné strany se blížil tucet mužů lorda Westa, z druhé strany přicházeli bývalí imperiální vojáci a z okolních domů vybíhali vojáci z řad obyvatelů ostrova. Sevřeli tak šeropelské vojáky, kteří Thana pronásledovali, do kleští. Thanos zaútočil.

      Bodl nad štítem jednoho z útočníků, obrátil se, aby vykryl útok mířící na muže po jeho boku a kopem srazil k zemi třetího vojáka. Sir Justin se vklínil do mezery a zabil dalšího nepřítele.

      „Zachraňuješ mi život nějak často,“ prohlásil Thanos, když se bitva na moment zklidnila.

      „Prostě dál bojuj a jsme vyrovnaní,“ odpověděl Justin.

      To Thanovi vyhovovalo. Mečem zachytil sekeru jednoho z útočníků a vytvořil tak díru v jeho obraně. Toho okamžitě využil jeden z imperiálních vojáků, bodl šeropelského válečníka a vyrval mu sekeru z rukou.

      Přicházeli stále další nepřátelé – nájezdníci si uvědomili, že se setkávají s tužším odporem. Pro Thana a ostatní to znamenalo, že je na čase zmizet.

      „Ústup!“ zařval a muži kolem se stáhli do jednoho z blízkých domů. Probíjeli se skrz něj do další ulice. Thanos běžel a zjistil, že mu po boků běží generál Haven. Starcova tvář byla rudá námahou.

      „Neměl bys bojovat na nějakém… méně nebezpečném místě?“ zeptal se Thanos.

      Haven ho probodl pohledem. „Neříkej mi, co mám jak dělat, mladíku! Nejsi můj princ!“

      Navzdory vyřčeným námitkám ale bylo zjevné, že starý generál je šťastný, že může bojovat po Thanovu a Justinovu boku. Společně pokračovali po kamenném schodišti vzhůru na jednu z mnoha střech. Nedalo se říct, odkud jsou kteří vojáci. Thanos viděl jen to, že obránci ostrova bojují s nesmírnou statečností a zuřivostí.

      Ze svého současného stanoviště ale viděl i to, jak velká je flotila, která na ostrov útočí. Nebyla tak obrovská jako invazní síly, které napadly Delos, ale i tak byla ohromná. Táhla se po moři kolem přístavu jako obrovská inkoustová skvrna, ze které se odpoutávaly jednotlivé lodě a přivážely k haylonským břehům další a další vojáky.

      Jedinou nadějí obránců byla taktika bleskového úderu a okamžitého ústupu. Vylákat útočníky do léčky, co nejvíce jich pobít a rychle se stáhnout. Haylonští válečníci vypadali, jako by tuto taktiku využívali odjakživa. Thana ale překvapilo, jak rychle si na ni zvykli i bývalí imperiální vojáci. Pravděpodobně za to mohla doba, kterou strávili skrýváním se v místních horách.

      „Tudy,“ pokynul Haven a Thanos ho následoval, protože předpokládal, že bude znát ostrov mnohem lépe. Thanos by si přál, aby tu byl Akila nebo Iakos, ale Akila byl příliš těžce zraněn, než aby se mohl zúčastnit bojů, a jeho zástupce byl mrtvý.

      Ulice, kterými probíhali,