Паловы дыні. Уладзімір Ясеў

Читать онлайн.

Название Паловы дыні
Автор произведения Уладзімір Ясеў
Жанр Зарубежные стихи
Серия
Издательство Зарубежные стихи
Год выпуска 2019
isbn 978-985-7210-02-2Скачать книгу

      Уладзімір Ясеў

      Паловы дыні

      Эпіграф у перакладзе У. Ясева

      Вокладка і малюнкі ў стылі сумі-э Марыі Патапкінай

      © Ясеў, У., тэкст, 2019

      © Распаўсюджанне e-book. ТАА «Электронная кнігарня», 2019

* * *

      Вялікі дзякуй маёй дачушцы Марыі за цудоўныя малюнкі да гэтай кніжкі

* * *

      Не пераймайце!

      Сэнсу ў падабенстве, што

      ў паловах дыні.

Мацуо Басё. Вучням.

      «Запамінаю…»

      Запамінаю

      тое пад гарою, што

      зверху не відаць.

      «Танчыць самотна…»

      Танчыць самотна

      агменнаю коткаю

      рыжая восень.

      «Там, дзе рупліва…»

      Там, дзе рупліва

      сталее дзіцё, бацькоў

      мінае пара.

      «Рэха паклікаў…»

      Рэха паклікаў

      і раптам пачуў мову

      сівых камянёў.

      «Знічкаю згаслай…»

      Знічкаю згаслай

      чарнее лямпа мая:

      прыйшло каханне.

      «Полынь на небе…»

      Полынь на небе

      і ў думках пакінула

      мне зігавіца.

      «Над трасніковым…»

      Над трасніковым

      дахам узнімаецца

      дымок. Ці душа?

      «Спёкі выгнаннік…»

      Спёкі выгнаннік:

      у коміне сцішыўся

      паўночны вецер.

      «Люстэрка поўні…»

      Люстэрка поўні

      ізноў перакульвае

      сціплая ноч.

      «Пырхнула ў неба…»

      Пырхнула ў неба

      сініца, а галінка

      ўсё хістаецца.

      «Чакаў сонейка…»

      Чакаў сонейка,

      а прыйшла навальніца.

      Гукаю буру.

      «Белае зерне…»

      Белае зерне

      раскідваю па пашы:

      калі што ўзрасце?

      «Смоўж па талерцы…»

      Смоўж па талерцы

      паўзе. Настала пара

      сняданак пачаць.

      «Бярозавік п’ю…»

      Бярозавік п’ю:

      драўнянаю крывёю

      смагу сцішаю.

      «Лічыць зязюля…»

      Лічыць зязюля

      імгненні існавання

      майго Сусвету.

      «Цвыркнуў кудлаты…»

      Цвыркнуў кудлаты

      верабей. Скончыў працу

      стары цырульнік.

      «Корміцца шчупак…»

      Корміцца шчупак

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.