Петербург. Адам Міцкевич

Читать онлайн.

Название Петербург
Автор произведения Адам Міцкевич
Жанр Зарубежные стихи
Серия
Издательство Зарубежные стихи
Год выпуска 0
isbnСкачать книгу

      Адам Міцкевич

      ПЕТЕРБУРГ

      Колись давно, за еллінських часів,

      Люд будувався біля храмів Бога,

      На горах, посеред святих лісів,

      Куди дістатись ворогу незмога —

      Постали так Афіни, Спарта, Рим.

      В добі готичній біля веж барона,

      Де всіх околиць була оборона,

      Хати ставали під валом крутим,

      Або, пильнуючи торгівлі й сплаву,

      Росли вони над ріками на славу.

      Так місту кожному життя дало

      Лицарство, божество чи ремесло.

      Чом захотілось цій державі йти,

      Залазити в болотяні кути,

      Що їх вона в чухонців одібрала?

      Земля тут не для житла, а для лоз

      Розкинулась, шумлять сніги та сльоти,

      У кліматі мінливі ці широти,

      Як настрій деспота – жара й мороз.

      Та цар собі сподобав трясовицю

      Болотисту і наказав звести

      Не місто людям, а собі столицю,

      Явив свою могуть на всі світи.

      Цар наказав загнати в багновище

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.