Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Тавыш - табигать бүләге

  Баянов Әсхән

  Повестьта заманыбызныҢ актуаль мӘсьӘлӘлӘре ҮзӘккӘ куела. ДӨрес яшибезме? КӨндӘлек гамӘллӘребез кешелек иминлегенӘ янаучы куркыныч кӨчкӘ ӘйлӘнмиме? Геройлар арасындагы кискен ҺӘм гыйбрӘтле каршылыклар укучыны шул хакта искӘртӘ.

  Сөембикә

  Батулла Рабит

  Роман-кыйссаныҢ «нигез ташын» Казан ханлыгыныҢ соҢгы ханбикӘсе СӨембикӘнеҢ фаҖигале тормыш юлы ҺӘм ҮлеменӘ кагылышлы риваять-вакыйгалар тӘшкил итӘ. КаһарманнарныҢ гыйбрӘтле язмышы, яшӘҮ рӘвеше, хыял омтылышлары, автор фантазиясе белӘн баетылып, Казан ханлыгыныҢ, тӨзелҮдӘн алып, Явыз Иван тарафыннан ҖимерелҮенӘ кадӘрге чорны кҮзалларга мӨмкинлек бирӘ.

  Синдә минем хакым бар

  Гыйматди-нова Нәбирә

  Кеше кҮҢеле – карурман, анда бик кҮп серлӘр яшерелгӘн. Язучы калӘме белӘн шуларны ачарга омтыла. Геройлар белӘн очраштырып, яшӘҮнеҢ мӘгънӘсе турында уйландыра. ӘлбӘттӘ, ҮзӘктӘ дӨнья тоткасы – мӘхӘббӘт. ӘсӘрлӘрдӘ ул мавыктыргыч итеп сурӘтлӘнӘ.

  Сәер кунак

  Яруллин Фәнис

  Беренче урында нӘрсӘ: эшме, гаилӘме; урындагы Әти белӘн урынсыз калган ӘтинеҢ кадере ҮзгӘрӘме? Кеше кадере, аныҢ ҖӘмгыятьтӘ тоткан урынына карап, кадерле йӘ кадерсез булуы, тҮрӘнеҢ Җылы урынын югалтуыныҢ нинди фаҖигагӘ китерӘ алуы турындагы ӘсӘр.

  Озын–озак балачак

  Кәрим Мостай

  Мостай КӘримнеҢ автобиографик характердагы Әлеге повесте нӘни Кендек образы аша, халыкның тормыш-кӨнкҮрешен , бер йортта ике кӨндӘшнеҢ дус-тату тормышын, традициялӘрен сурӘтлӘгӘн якты хислӘргӘ бай ӘсӘр.

  Колыма хикәяләре

  Сәлехов Ибраһим

  КҮренекле язучы, Г. Тукай исемендӘге ДӘҮлӘт премиясе лауреаты ИбраҺим СалаховныҢ Әлеге китабында «Колыма хикӘялӘре» роман-хроникасы бирелде. ӘсӘрдӘ тоталитар режимныҢ кешелексез сӘясӘте, зинданнарда, концлагерьларда хаксызга ҺӘлак ителгӘн миллионлаган репрессия корбаннарыныҢ ачы язмышы сурӘтлӘнӘ.

  Кәҗә белән Сарык

  Тукай Габдулла

  Юмор белӘн ҖӘмгыятьтӘ барган проблемаларны бергӘ Үреп биргӘн Г. Тукай чын-чынлап зирӘк каһарманнарына гашыйк итӘ. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Итил суы ака торур

  Фәттах Нурихан

  Нурихан ФӘттахныҢ “ Ител суы ака торур” исемле бу тарихи романында моннан мең еллар элек булып ҮткӘн вакыйгалар – Идел буе татарларыныҢ борынгы бабалары булган болгар халкы, БӨек Болгар дӘҮлӘтенеҢ Үз бӘйсезлеге Өчен эчке ҺӘм тышкы дошманнарына каршы кӨрӘше сурӘтлӘнӘ.

  Җилкәннәр җилдә сынала

  Яруллин Фәнис

  ФӘнис ЯруллинныҢ автобиографик характердагы повесте,ӘсӘрнеҢ тӨп герое ФӘнияр – авторныҢ Үзе шикелле Үк армиядӘ имгӘнеп, урын ӨстендӘ кала, ихтыяр кӨчен Җуймый, яшӘҮ Өчен кӨрӘшӘ.

  Җилдә тирбәлүче бишекләр

  Бәшәр Рәшит

  Татар дӘҮлӘтлӘре тарихы, ул дӘҮлӘтлӘрнеҢ хӘлиткеч фаҖигале чорлары белӘн танышып йӨрҮче ИскӘндӘргӘ ияреп, без дӘ Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы белӘн таныша алабыз.