Алмачуар. Галимҗан Ибраһимов

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Алмачуар


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Галимҗан Ибраһимов

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


Алмачуар – ат исеме, чуар булган атларга шулай дилӘр.Әйтеп ҮткӘнчӘ, ГалимҖан Үзе атларны бик яраткан ҺӘм болай ди: “Атлар ярату миҢа ӘтидӘн кҮчкӘн булса кирӘк…”Алмачуар” дигӘн хикӘям дӘ Үз тормышымнан алып язылган дисӘм дӘ ялгыш булмас…”