Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników. Piotr Sierociński

Юриспруденция, право. HR

Скачать книгу
Читать онлайн

Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników


Год выпуска 0

isbn 978-83-8223-640-8

Автор произведения Piotr Sierociński

Жанр Юриспруденция, право

Серия HR

Издательство OSDW Azymut