Podstawy zarządzania organizacjami. Kazimierz Krzakiewicz

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Podstawy zarządzania organizacjami


Год выпуска 0

isbn 978-83-8211-035-7

Автор произведения Kazimierz Krzakiewicz

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut