Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia. Włodzimierz Szpringer

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia


Год выпуска 0

isbn 978-83-8175-205-3

Автор произведения Włodzimierz Szpringer

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut