Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Aldona Frączkiewicz-Wronka

О бизнесе популярно. Poradniki ABC

Скачать книгу
Читать онлайн

Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-2605-6

Автор произведения Aldona Frączkiewicz-Wronka

Жанр О бизнесе популярно

Серия Poradniki ABC

Издательство OSDW Azymut