Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy. Patrycja Wacławska

О бизнесе популярно. Poradniki ABC

Скачать книгу
Читать онлайн

Jak dobrać bezbłędnych pracowników czyli minimalizowanie ryzyka osobowego na etapie poprzedzającym nawiązanie stosunku pracy


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-1873-0

Автор произведения Patrycja Wacławska

Жанр О бизнесе популярно

Серия Poradniki ABC

Издательство OSDW Azymut