Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Bolesław Liwowski

О бизнесе популярно. Akademicka. Ekonomia

Скачать книгу
Читать онлайн

Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją


Год выпуска 0

isbn 978-83-264-2218-8

Автор произведения Bolesław Liwowski

Жанр О бизнесе популярно

Серия Akademicka. Ekonomia

Издательство OSDW Azymut