'n Wêreld sonder grense. Alexander Strachan

Публицистика: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

'n Wêreld sonder grense


Год выпуска 0

isbn 9780624078364

Автор произведения Alexander Strachan

Жанр Публицистика: прочее

Серия

Издательство Ingram


’n Wêreld sonder grense is ’n bundel aaneenskakelende kortverhale, almal onderdele van ’n oorlogverhaal wat met seldsame ekonomie vertel word. Dit is ’n genadelose boek oor ’n brutale bosoorlog; oor ’n naamlose jong seun wat soldaat word deur ’n reeks inisiasies in geweld. Algaande word die veilige wêreld agtergelaat, totdat daar nog net die grense bestaan wat deur die grensloses vir hulself versin word.