Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy. Karol Muszyński

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce. Kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy


Год выпуска 0

isbn 978-83-65390-76-9

Автор произведения Karol Muszyński

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut