Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje. Janina Harasim

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Współczesny rynek płatności detalicznych - specyfika, regulacje, innowacje


Год выпуска 0

isbn 978-83-7875-128-1

Автор произведения Janina Harasim

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut