Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej.

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej


Год выпуска 0

isbn 978-83-7875-162-5

Автор произведения

Жанр

Серия

Издательство